Dịch vụ Livestream – Nhà cung cấp
dịch vụ Kol – Livestream – Quảng Cáo Cho Doanh Nghiệp

Booking KOLs/Influencer

Livestream

Review sản phẩm

Chạy Quảng Cáo LiveStream

KOLs/Influencer

thiết bị livestream

Đội Ngũ Nhân Sự

Lê Thu

Quản Lý Mẫu

Kols V.H

Quản Lý Mẫu

Kols A.T

Quản Lý Mẫu

KHÁCH HÀNG

VINACOMIN
THANH-TAM
THE-ONE-LAND
nguyen-gia-phuc

ĐỐI TÁC